Home   English all the time

English all the time

DSC_2379_FOTOACH_PL

W każdej grupie lektor komunikuje się z dziećmi w języku angielskim. Przedszkolada realizuje autorski program nauczania dwujęzycznego. Oznacza to, że język angielski jest nieodzowną częścią przedszkolnej rzeczywistości. Udało nam się stworzyć niezwykle anglojęzyczne środowisko, w którym dzieci są otoczone językiem angielskim już od pierwszych chwil w przedszkolu. Dzięki tzw. metodzie naturalnej najmłodsi przyswajają język obcy tak jak ojczystą mowę – podczas codziennych czynności, spontanicznych zabaw, spacerów, a nawet mycia zębów.

W każdej grupie za edukację językową dzieci odpowiada wykwalifikowany lektor, który porozumiewa się z dziećmi w języku angielskim oraz prowadzi różnorodne zajęcia i warsztaty, w trakcie których dzieci poznają nowe słownictwo, śpiewają piosenki, czytają książeczki, a nawet odgrywają scenki – wszystko w języku angielskim. Immersja językowa przynosi doskonałe rezultaty – nasze przedszkolaki świetnie rozumieją i reagują na anglojęzyczne komunikaty i bez trudu tworzą własne, pierwsze wypowiedzi w języku angielskim już na tym etapie edukacji.

Good heartiness can be described as the condition where both our body as well as our mind are functioning duly. On occasion medicaments help us. Naturally, it is formidably to select trustworthy pharmacy. So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more pop over the last years. Far-famed are medications which are used to reduce treat pain caused by spasticity etc. Sure, you have to check with your soundness care vocational to see whether one of these medications is a appropriate choice for you. A lot of young men consider about online pharmacy cialis. What is the most substantial information you should study about cialis for sale online? Erectile disfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a natural cause, psychological problems can make the problem worse. Sex drive problems are so ordinarily a product of how you feel that there is something to that „headache” saying after all. Typically, this may include multiple sclerosis, depression, or a venous leak. One way to treat sexual dysfunction is to make few idle lifestyle changes, another is treatment. As with any natural activity, a rested body increases performance. The most common dangerous side effects of such remedies like Cialis is flushing. This is not a complete list of objectionable side effects and others may occur. Internet is a great way to find a physician in your area who treats such soundness conditions.