Home   O Przedszkoladzie   Organizacja

Organizacja

2365Godziny pracy
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 18:00. Placówka pracuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Liczebność grup
Nasze grupy liczą od 16 do 18 przedszkolaków. W każdej grupie z dziećmi pracuje dwóch nauczycieli: wykwalifikowany nauczyciel – wychowawca oraz lektor języka angielskiego komunikujący się z dziećmi w języku angielskim. Pracę nauczycieli wspiera przedszkolny psycholog oraz logopeda.

Spacery / Odpoczynek
Nasz przedszkolny ogród zachęca do częstych spacerów o każdej porze roku. Poprzez codzienne spacery dbamy o zdrowie dzieci, ich aktywność i kondycję fizyczną. W ciągu dnia wszystkie grupy mają przerwę w zajęciach w postaci poobiedniej sjesty relaksacyjnej, natomiast najmłodsze dzieci leżakują. Sposób odpoczynku każdego dziecka w Przedszkoladzie jest kwestią indywidualnie ustalaną z rodzicami naszych przedszkolaków.

Good heartiness can be described as the status where both our body as well as our mind are functioning duly. On occasion medicaments help us. Naturally, it is formidably to select trustworthy pharmacy. So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more popular over the last years. Far-famed are medications which are used to reduce treat hurt caused by spasticity etc. Sure, you have to check with your heartiness care professional to see whether one of these medications is a appropriate choice for you. A lot of young men consider about online apothecary cialis. What is the most substantial info you should study about cialis for sale online? Erectile malfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a natural cause, psychological problems can make the problem worse. Sex drive problems are so ordinarily a product of how you feel that there is something to that „headache” saying after all. Typically, this may include multiple sclerosis, depression, or a venous leak. One way to treat sexual dysfunction is to make few idle lifestyle changes, another is therapy. As with any physical activity, a rested body increases performance. The most common dangerous side effects of such remedies like Cialis is flushing. This is not a complete list of objectionable side effects and others may occur. Internet is a great way to find a physician in your area who treats such soundness conditions.