Home   Edukacja   Program

Program

2659Przedszkolada realizuje program dydaktyczny rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obejmuje on obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego i jest pogłębiony o szereg warsztatowych zajęć dla dzieci. Dbamy, aby nauka odbywała się poprzez zabawę, a wiedza przekazywana była w praktyczny sposób. Przedszkolaki kończące naukę w Przedszkoladzie są pełne wiary we własne umiejętności i doskonale przygotowane do szkoły.

 Edukacja językowa – „Mówię, piszę, czytam”

W Przedszkoladzie edukacja językowa obejmuje swoim zakresem rozwój mowy dzieci, a u starszych przedszkolaków kształtowanie gotowości do czytania i pisania. O rozwój mowy dba nasz przedszkolny logopeda, który prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne. Edukacja polskojęzyczna realizowana jest poprzez warsztatowe zajęcia z metody „Glottodydaktyki” prof. Bronisława Rocławskiego, a dla najmłodszych dzieci „Metodę Dobrego Startu” prof. M.Bogdanowicz. Edukacja anglojęzyczna realizowana jest w oparciu o autorki program języka angielskiego Przeszkolady. Nasi absolwenci kontynuują z sukcesami naukę w szkołach językowych.

 Edukacja matematyczne – „Poznaję Świat cyferek”

Edukacja matematyczna realizowana jest m in. w oparciu o „Dziecięcą matematykę”, autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i ma na celu przygotowanie dzieci do matematycznego rozumowania i poznania podstawowych pojęć matematycznych.

 Edukacja zdrowotno – ruchowa – „Zdrowo czyli sportowo”

Nasze przedszkolaki każdego dnia uczą się czerpać radość z aktywności sportowej poprzez szereg zajęć ruchowych. Są to: gimnastyka metodą Weroniki Sherborne, korektywa z doświadczonym trenerem, a także spacery i codzienne aktywności w przedszkolnym ogrodzie. Edukację zdrowotną wspieramy przez realizowanie autorskich projektów takich jak „Podróże po smakach”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Mamo, tato wolę wodę”, podczas których m.in. kształtujemy świadomość zdrowego trybu życia i odżywiania się.

 Edukacja moralno – społeczna – „W świecie rówieśników”

Nauczyciele i przedszkolny psycholog każdego dnia dbają o emocjonalny i społeczny rozwój naszych przedszkolaków. W ramach edukacji społecznej realizujemy zajęcia z edukacji międzykulturowej takie jak „Przygody Innego”, a także międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” kształtujący umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.

 Edukacja artystyczna – „Artystą być”

Dziecięca wyobraźnia nie ma granic, a oferowane przez nas zajęcia plastyczne rozbudzają dziecięcą fantazję i zainteresowanie sztuką, literaturą, muzyką, teatrem. Nasze przedszkolaki pogłębiają swoje talenty na warsztatach plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. Nabywane umiejętności są prezentowane rodzicom podczas okazjonalnych występów i lekcji otwartych. Każdego roku dzieci z Przedszkolady mają okazję stanąć na prawdziwej teatralnej scenie podczas Festiwalu Piosenki polsko – angielskiej O Bee BOK.

 Edukacja przyrodnicza – „Bliżej natury”

Ekologia jest dla nas ważna, a zajęcia przyrodnicze stanowią dużą część naszej edukacji. Chcemy, aby dzieci odkrywały przyrodę i były wrażliwe na jej piękno. Przybliżamy ją poprzez cykliczne zajęcia z zaprzyjaźnionym przyrodnikiem, dbanie o zwierzęta w okresie zimowym (dokarmianie ptaszków, wsparcie dla schronisk), a także unikalne projekty, do których należy hodowla kurczaczków z zalężonych jajeczek. Edukacja przyrodnicza to dla nas także zbiór zasad związanych z ochroną środowiska, których sumiennie przestrzegamy na co dzień.

Good heartiness can be described as the state where both our body as well as our mind are functioning duly. On occasion medicaments help us. Naturally, it is formidably to select trustworthy pharmacy. So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more popular over the last years. Far-famed are medications which are used to reduce treat pain caused by spasticity etc. Sure, you have to check with your soundness care vocational to see whether one of these medications is a appropriate choice for you. A lot of young men view about online pharmacy cialis. What is the most substantial info you should study about cialis for sale online? Erectile dysfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a natural cause, psychological problems can make the problem worse. Sex drive problems are so ordinarily a product of how you feel that there is some to that „headache” saying after all. Typically, this may include multiple sclerosis, melancholia, or a venous leak. One way to treat sexual dysfunction is to make few idle lifestyle changes, another is curing. As with any physical activity, a rested body increases performance. The most common dangerous side effects of such remedies like Cialis is flushing. This is not a complete list of undesirable side effects and others may occur. Internet is a great way to find a physician in your area who treats such health conditions.