Home   Edukacja   Program

Program

2659Przedszkolada realizuje program dydaktyczny rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obejmuje on obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego i jest pogłębiony o szereg warsztatowych zajęć dla dzieci. Dbamy, aby nauka odbywała się poprzez zabawę, a wiedza przekazywana była w praktyczny sposób. Przedszkolaki kończące naukę w Przedszkoladzie są pełne wiary we własne umiejętności i doskonale przygotowane do szkoły.

 Edukacja językowa – „Mówię, piszę, czytam”

W Przedszkoladzie edukacja językowa obejmuje swoim zakresem rozwój mowy dzieci, a u starszych przedszkolaków kształtowanie gotowości do czytania i pisania. O rozwój mowy dba nasz przedszkolny logopeda, który prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne. Edukacja polskojęzyczna realizowana jest poprzez warsztatowe zajęcia z metody „Glottodydaktyki” prof. Bronisława Rocławskiego, a dla najmłodszych dzieci „Metodę Dobrego Startu” prof. M.Bogdanowicz. Edukacja anglojęzyczna realizowana jest w oparciu o autorki program języka angielskiego Przeszkolady. Nasi absolwenci kontynuują z sukcesami naukę w szkołach językowych.

 Edukacja matematyczne – „Poznaję Świat cyferek”

Edukacja matematyczna realizowana jest m in. w oparciu o „Dziecięcą matematykę”, autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i ma na celu przygotowanie dzieci do matematycznego rozumowania i poznania podstawowych pojęć matematycznych.

 Edukacja zdrowotno – ruchowa – „Zdrowo czyli sportowo”

Nasze przedszkolaki każdego dnia uczą się czerpać radość z aktywności sportowej poprzez szereg zajęć ruchowych. Są to: gimnastyka metodą Weroniki Sherborne, korektywa z doświadczonym trenerem, a także spacery i codzienne aktywności w przedszkolnym ogrodzie. Edukację zdrowotną wspieramy przez realizowanie autorskich projektów takich jak „Podróże po smakach”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Mamo, tato wolę wodę”, podczas których m.in. kształtujemy świadomość zdrowego trybu życia i odżywiania się.

 Edukacja moralno – społeczna – „W świecie rówieśników”

Nauczyciele i przedszkolny psycholog każdego dnia dbają o emocjonalny i społeczny rozwój naszych przedszkolaków. W ramach edukacji społecznej realizujemy zajęcia z edukacji międzykulturowej takie jak „Przygody Innego”, a także międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” kształtujący umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.

 Edukacja artystyczna – „Artystą być”

Dziecięca wyobraźnia nie ma granic, a oferowane przez nas zajęcia plastyczne rozbudzają dziecięcą fantazję i zainteresowanie sztuką, literaturą, muzyką, teatrem. Nasze przedszkolaki pogłębiają swoje talenty na warsztatach plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. Nabywane umiejętności są prezentowane rodzicom podczas okazjonalnych występów i lekcji otwartych. Każdego roku dzieci z Przedszkolady mają okazję stanąć na prawdziwej teatralnej scenie podczas Festiwalu Piosenki polsko – angielskiej O Bee BOK.

 Edukacja przyrodnicza – „Bliżej natury”

Ekologia jest dla nas ważna, a zajęcia przyrodnicze stanowią dużą część naszej edukacji. Chcemy, aby dzieci odkrywały przyrodę i były wrażliwe na jej piękno. Przybliżamy ją poprzez cykliczne zajęcia z zaprzyjaźnionym przyrodnikiem, dbanie o zwierzęta w okresie zimowym (dokarmianie ptaszków, wsparcie dla schronisk), a także unikalne projekty, do których należy hodowla kurczaczków z zalężonych jajeczek. Edukacja przyrodnicza to dla nas także zbiór zasad związanych z ochroną środowiska, których sumiennie przestrzegamy na co dzień.