Home   Edukacja   Mini Przedszkolada

Mini Przedszkolada

0861

Mini Przedszkolada to miejsce dla malutkich dzieci. Tu dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia bawią się i uczą. Mamy duże doświadczenie w zapewnieniu maluszkom bezpiecznej opieki. Dziećmi opiekują się trzy troskliwe ciocie (dwóch pedagogów oraz lektor języka angielskiego), a w najważniejszych momentach dnia, jak posiłki, spacery, czy pora leżakowania pomagają także dodatkowi nauczyciele. Grupę wspiera także przedszkolny psycholog oraz logopeda.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy elastyczną ofertę na karnety godzinowe. W ramach karnetów dzieci mogą przebywać w Przedszkoladzie w dowolnie określonych dniach i godzinach z przedziału (7:00- 18:00). W czasie pobytu zapewniamy dzieciom zdrowe posiłki, dzieci korzystają także różnorodnych zajęć edukacyjno- rozwojowych (muzycznych, sportowych, plastycznych oraz języka angielskiego). Karnety umożliwiają także korzystanie ze specjalnych atrakcji takich jak teatrzyki, wizyty ciekawych gości.
Szczegóły dotyczące zajęć dostępnych w ramach karnetów pod numerem 602 710 200.

Good soundness can be described as the state where both our body as well as our mind are functioning duly. On occasion medicaments help us. Naturally, it is formidably to select trustworthy drugstore. So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more popular over the last years. Far-famed are medications which are used to reduce treat pain caused by spasticity etc. Sure, you have to check with your heartiness care professional to see whether one of these medications is a appropriate choice for you. A lot of young men consider about online pharmacy cialis. What is the most substantial information you should study about cialis for sale online? Erectile dysfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a physical cause, psychological problems can make the problem worse. Sex drive problems are so ordinarily a product of how you feel that there is something to that „headache” saying after all. Typically, this may include multiple sclerosis, depression, or a venous leak. One way to treat sexual dysfunction is to make few idle lifestyle changes, another is treatment. As with any physical activity, a rested body increases performance. The most common dangerous side effects of such remedies like Cialis is flushing. This is not a complete list of unwanted side effects and others may occur. Internet is a great way to find a physician in your area who treats such soundness conditions.