Home   Nauczyciele   Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

2566

Pedagog specjalny odpowiada za opracowywanie programów indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej, którymi objęte są dzieci wymagające szczególnego wspomagania w wybranych obszarach rozwoju.