0907-tu-mam-swoich-malych-przyjacol

Mini Przedszkolada, to nie tylko troskliwa opieka i zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, ale także mnóstwo edukacyjnej zabawy. Nasze najmłodsze przedszkolaczki objęte są programem edukacyjnym opracowanym adekwatnie do ich wieku i mającym rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Na codziennych zajęciach dydaktycznych dzieci poznają otaczający je świat, uczestniczą w tematycznych warsztatach plastycznych, muzycznych, ruchowych, a także w zajęciach z języka angielskiego. Nad prawidłowym rozwojem mowy dzieci czuwa nasz przedszkolny logopeda.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram