99_banner1_680x180
W Przedszkoladzie zapewniamy dzieciom harmonijny rozwój poprzez możliwość pogłębiania ich zainteresowańna organizowanych w przedszkolu zajęciach dodatkowych.

[acc title=" Warsztaty taneczne "] Warsztaty taneczne uczą wyrażania siebie, przełamują nieśmiałość i ćwiczą koordynację ruchową. Dzieci podczas zajęć poznają proste układy choreograficzne przygotowane do znanych utworów muzyki współczesnej. W ramach tych warsztatów dzieci uczą się współpracy w grupie, przy jednoczesnym pozostawaniu indywidualnością.
Zajęcia taneczne prowadzi Pan Grzegorz Brzeszczak instruktor i tancerz najwyższej klasy tanecznej „S” w tańcach standardowych oraz klasy „A” w tańcach latynoamerykańskich. Tańczy już od ponad 10 lat.[/acc]

[acc title=" Warsztaty muzyczne "] Warsztaty umuzykalniające rozwijają poczucie rytmu, kształtują słuch i uczą dostosowywania ruchów różnorodnej muzyki. Podczas zajęć dzieci pracują z muzyką graną na żywo. Poznają różne instrumenty oraz style muzyczne.

Warsztaty muzyczne oraz naukę gry na instrumencie prowadzi Pan Marcin Węclewski absolwent Klasy Mistrzowskiej oraz Klasy Hansa Guentera Brodmanna na wydziale jazzowym w Hochschule fur Musik w Norymberdze, dwukrotny laureat I Nagrody na Bruno Rother Jazzwettbewerb w Fürth.
Nauka gry na instrumencie
Dzieci, które mają szczególnie rozwinięty słuch muzyczny uczęszczają na indywidualne zajęcia z gry na keyboardzie. Podczas zajęć wprowadzamy nasze przedszkolaki w magiczny i fascynujący świat muzyki starając się rozwinąć ich muzyczną pasję.
Warsztaty muzyczne oraz naukę gry na instrumencie prowadzi Pan Marcin Węclewski absolwent Klasy Mistrzowskiej oraz Klasy Hansa Guentera Brodmanna na wydziale jazzowym w Hochschule fur Musik w Norymberdze, dwukrotny laureat I Nagrody na Bruno Rother Jazzwettbewerb w Fürth.[/acc]

[acc title=" Warsztaty artystyczne "] Warsztaty plastyczno - ceramiczne to przede wszystkim rozwijająca fantazję zabawa. Podczas warsztatów dzieci poznają wiele technik plastycznych, m.in. rysowanie, malowanie farbami, wycinanie, lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej oraz gliny. Dzieci wykonują także przepiękne prace przestrzenne. Podczas zajęć wykorzystujemy dary przyrody, aby pokazać dzieciom, jak pomysłowo wykonać pracę wykorzystując przyrodę i otoczenie.[/acc]

[acc title=" Warsztaty Twórczego Myślenia "] Podczas Warsztatów Twórczego Myślenia, prowadzonych przez naszego psychologa, dzieci uczą się podstawowych praw rządzących światem emocji, a dzięki ćwiczeniom w grupie rówieśników wzmacniają poczucie swojej wartości, śmiałość, otwartość. Na zajęciach z psychologiem dzieci rozwijają także koncentrację i spostrzegawczość (wzrokową i słuchową) oraz pamięć(krótko- i długotrwałą).[/acc]

[acc title=" Sport i Judo "] Podstawowym celem zajęć sportowych oraz judo jest rozbudzanie w dzieciach zainteresowań aktywnością ruchową, rozwój układu ruchowego i odpornościowego, kształtowanie umiejętności ruchowych (siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności), utrzymywanie odpowiedniej postawy ciała, nabywanie umiejętności zasad tzw. „fair play”, radzenie sobie z przegraną oraz właściwe celebrowanie zwycięstwa.
Zajęcia z JUDO prowadzi Pan Mariusz Rowicki Wielokrotny Mistrz Warszawy, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, przez wiele lat członek Kadry Narodowej i reprezentant Polski na Pucharach świata i Mistrzostwach Europy.
Na zajęciach Sportowych dzieci trenują pod okiem Pana ……………[/acc]

[acc title=" Szkółka Baletowa "] Na zajęciach baletowych w Przedszkoladzie dzieci kształcą wrażliwość i rozwijają wyobraźnię. Uczą się poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczą pamięć oraz czerpią satysfakcję z wykonanej pracy. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach przedszkolaki rozwijają potrzebę wyrażania emocji oraz własnej osobowości.
Program Szkółki Baletowej w Przedszkoladzie obejmuje: podstawy tańca klasycznego, mini etiudy baletowe, plastykę ruchu, naukę improwizacji, ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę oraz synchronizację ruchu z muzyką.
Szkółkę baletową a prowadzi….[/acc]

99_banner1_680x180
W Przedszkoladzie zapewniamy dzieciom harmonijny rozwój poprzez możliwość pogłębiania ich zainteresowańna organizowanych w przedszkolu zajęciach dodatkowych.

[acc title=" Warsztaty taneczne "] Warsztaty taneczne uczą wyrażania siebie, przełamują nieśmiałość i ćwiczą koordynację ruchową. Dzieci podczas zajęć poznają proste układy choreograficzne przygotowane do znanych utworów muzyki współczesnej. W ramach tych warsztatów dzieci uczą się współpracy w grupie, przy jednoczesnym pozostawaniu indywidualnością.
Zajęcia taneczne prowadzi Pan Grzegorz Brzeszczak instruktor i tancerz najwyższej klasy tanecznej „S” w tańcach standardowych oraz klasy „A” w tańcach latynoamerykańskich. Tańczy już od ponad 10 lat.[/acc]

[acc title=" Warsztaty muzyczne "] Warsztaty umuzykalniające rozwijają poczucie rytmu, kształtują słuch i uczą dostosowywania ruchów różnorodnej muzyki. Podczas zajęć dzieci pracują z muzyką graną na żywo. Poznają różne instrumenty oraz style muzyczne.

Warsztaty muzyczne oraz naukę gry na instrumencie prowadzi Pan Marcin Węclewski absolwent Klasy Mistrzowskiej oraz Klasy Hansa Guentera Brodmanna na wydziale jazzowym w Hochschule fur Musik w Norymberdze, dwukrotny laureat I Nagrody na Bruno Rother Jazzwettbewerb w Fürth.
Nauka gry na instrumencie
Dzieci, które mają szczególnie rozwinięty słuch muzyczny uczęszczają na indywidualne zajęcia z gry na keyboardzie. Podczas zajęć wprowadzamy nasze przedszkolaki w magiczny i fascynujący świat muzyki starając się rozwinąć ich muzyczną pasję.
Warsztaty muzyczne oraz naukę gry na instrumencie prowadzi Pan Marcin Węclewski absolwent Klasy Mistrzowskiej oraz Klasy Hansa Guentera Brodmanna na wydziale jazzowym w Hochschule fur Musik w Norymberdze, dwukrotny laureat I Nagrody na Bruno Rother Jazzwettbewerb w Fürth.[/acc]

[acc title=" Warsztaty artystyczne "] Warsztaty plastyczno - ceramiczne to przede wszystkim rozwijająca fantazję zabawa. Podczas warsztatów dzieci poznają wiele technik plastycznych, m.in. rysowanie, malowanie farbami, wycinanie, lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej oraz gliny. Dzieci wykonują także przepiękne prace przestrzenne. Podczas zajęć wykorzystujemy dary przyrody, aby pokazać dzieciom, jak pomysłowo wykonać pracę wykorzystując przyrodę i otoczenie.[/acc]

[acc title=" Warsztaty Twórczego Myślenia "] Podczas Warsztatów Twórczego Myślenia, prowadzonych przez naszego psychologa, dzieci uczą się podstawowych praw rządzących światem emocji, a dzięki ćwiczeniom w grupie rówieśników wzmacniają poczucie swojej wartości, śmiałość, otwartość. Na zajęciach z psychologiem dzieci rozwijają także koncentrację i spostrzegawczość (wzrokową i słuchową) oraz pamięć(krótko- i długotrwałą).[/acc]

[acc title=" Sport i Judo "] Podstawowym celem zajęć sportowych oraz judo jest rozbudzanie w dzieciach zainteresowań aktywnością ruchową, rozwój układu ruchowego i odpornościowego, kształtowanie umiejętności ruchowych (siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności), utrzymywanie odpowiedniej postawy ciała, nabywanie umiejętności zasad tzw. „fair play”, radzenie sobie z przegraną oraz właściwe celebrowanie zwycięstwa.
Zajęcia z JUDO prowadzi Pan Mariusz Rowicki Wielokrotny Mistrz Warszawy, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, przez wiele lat członek Kadry Narodowej i reprezentant Polski na Pucharach świata i Mistrzostwach Europy.
Na zajęciach Sportowych dzieci trenują pod okiem Pana ……………[/acc]

[acc title=" Szkółka Baletowa "] Na zajęciach baletowych w Przedszkoladzie dzieci kształcą wrażliwość i rozwijają wyobraźnię. Uczą się poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczą pamięć oraz czerpią satysfakcję z wykonanej pracy. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach przedszkolaki rozwijają potrzebę wyrażania emocji oraz własnej osobowości.
Program Szkółki Baletowej w Przedszkoladzie obejmuje: podstawy tańca klasycznego, mini etiudy baletowe, plastykę ruchu, naukę improwizacji, ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę oraz synchronizację ruchu z muzyką.
Szkółkę baletową a prowadzi….[/acc]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram