1251-od-slowa-do-wierszyka
Bazując na Metodzie Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz już u najmłodszych - 2 letnich dzieci rozwijamy umiejętności motoryczne, słuchowe i wzrokowe. Wspomagamy ich rozwój poprzez wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, liter i znaków matematycznych, kształtowanie świadomości schematu ciała i przestrzeni.

1251-od-slowa-do-wierszyka
Bazując na Metodzie Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz już u najmłodszych - 2 letnich dzieci rozwijamy umiejętności motoryczne, słuchowe i wzrokowe. Wspomagamy ich rozwój poprzez wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, liter i znaków matematycznych, kształtowanie świadomości schematu ciała i przestrzeni.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram