2210

Program języka angielskiego w Przedszkoladzie został opracowany przez metodyka języka angielskiego. Program jest rozszerzany o najnowsze metody nauczania dla dzieci i jest realizowany przez pracujących w Przedszkoladzie lektorów. Na zajęciach językowych wykorzystywanych jest wiele materiałów dydaktycznych, jak flashcards, płyty CD, plakaty, plansze obrazkowe, wycinanki, rekwizyty, maskotki – pacynki, klocki i piłki.

Podstawową metodą pracy w Przedszkoladzie immersja językowa polegająca na naturalnym wprowadzeniu dzieci w świat języka angielskiego, bez wyjaśnień i tłumaczeń na język ojczysty. Lektorzy komunikują się z dziećmi w języku angielskim podczas zajęć warsztatowych, zabaw, posiłków. Skuteczność tej metody rodzice naszych przedszkolaków mogą ocenić na regularnych lekcjach otwartych, przedstawieniach organizowanych w przedszkolu, a także naszych występach konkursowych.

2210

Program języka angielskiego w Przedszkoladzie został opracowany przez metodyka języka angielskiego. Program jest rozszerzany o najnowsze metody nauczania dla dzieci i jest realizowany przez pracujących w Przedszkoladzie lektorów. Na zajęciach językowych wykorzystywanych jest wiele materiałów dydaktycznych, jak flashcards, płyty CD, plakaty, plansze obrazkowe, wycinanki, rekwizyty, maskotki – pacynki, klocki i piłki.

Podstawową metodą pracy w Przedszkoladzie immersja językowa polegająca na naturalnym wprowadzeniu dzieci w świat języka angielskiego, bez wyjaśnień i tłumaczeń na język ojczysty. Lektorzy komunikują się z dziećmi w języku angielskim podczas zajęć warsztatowych, zabaw, posiłków. Skuteczność tej metody rodzice naszych przedszkolaków mogą ocenić na regularnych lekcjach otwartych, przedstawieniach organizowanych w przedszkolu, a także naszych występach konkursowych.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram