2616

Wszystkie przedszkolaki w Przedszkoladzie uczęszczają na grupowe, profilaktyczne zajęcia logopedyczne, podczas których dzieci pracują nad usprawnianiem funkcjonowania aparatu oddechowego, słuchowego oraz artykulacyjnego.
Na początku roku przedszkolnego, dzieci przechodzą przesiewowe badanie mowy stanowiące podstawę do zaleceń do indywidualnej terapii logopedycznej wspierającej rozwój mowy.

2616

Wszystkie przedszkolaki w Przedszkoladzie uczęszczają na grupowe, profilaktyczne zajęcia logopedyczne, podczas których dzieci pracują nad usprawnianiem funkcjonowania aparatu oddechowego, słuchowego oraz artykulacyjnego.
Na początku roku przedszkolnego, dzieci przechodzą przesiewowe badanie mowy stanowiące podstawę do zaleceń do indywidualnej terapii logopedycznej wspierającej rozwój mowy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram