1062-wspieramy-rozwoj-od
Bazując na metodzie Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne nauczyciele wykorzystują system ćwiczeń i zabaw, aby rozwijać u dzieci świadomość własnego ciała i otaczającej ich przestrzeni. Trenerzy pokazują dzieciom, jak mogądoskonalić swoją sprawność ruchową, dzielić przestrzeń z innymi dziećmi oraz nawiązywać z nimi kontakt za pomocą ruchu i dotyku.

1062-wspieramy-rozwoj-od
Bazując na metodzie Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne nauczyciele wykorzystują system ćwiczeń i zabaw, aby rozwijać u dzieci świadomość własnego ciała i otaczającej ich przestrzeni. Trenerzy pokazują dzieciom, jak mogądoskonalić swoją sprawność ruchową, dzielić przestrzeń z innymi dziećmi oraz nawiązywać z nimi kontakt za pomocą ruchu i dotyku.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram