1524

Terapia integracji sensorycznej, poprzez dostarczanie możliwie zróżnicowanych wrażeń, ma na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych płynących ze środowiska i z ciała. Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o zakresie wymaganego wsparcia i rodzajach ćwiczeń, jakie dziecko powinno wykonywać, aby odpowiednio stymulować jego rozwój.

Twoje dziecko ma problemy z równowagą?

Nie toleruje metek w ubraniach i obcinania włosów?

Ma trudności ze słuchaniem poleceń i koncentracją uwagi?

Ma chorobę lokomocyjną?

Niechętnie rysuje?

Chce jeść tylko wybrane produkty?

To tylko przykładowe objawy zaburzeń integracji sensorycznej. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu, co negatywnie wpływa na ich rozwój społeczny i emocjonalny.

Drogi Rodzicu, jeśli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka umów się na diagnozę lub wstępną konsultację. Oceny rozwoju sensomotorycznego dziecka dokonuje certyfikowany terapeuta, który określa trudności dziecka i konstruuje program terapii.

Terapia odbywa się w specjalnie przygotowanej sali, z użyciem specjalistycznych sprzętów.

Integracja Sensoryczna (SI)
to skomplikowany proces zachodzący w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, polegający na odbiorze i przetwarzaniu napływających bodźców zmysłowych tak, aby powstała odpowiednia do sytuacji reakcja adaptacyjna. Mózg segreguje, rozpoznaje i interpretuje docierające do niego bodźce dotykowe, przedsionkowe (czucia ruchu), proprioceptywne (czucia głębokiego), wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe, co jest potrzebne do codziennego, celowego działania.

1524

Terapia integracji sensorycznej, poprzez dostarczanie możliwie zróżnicowanych wrażeń, ma na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych płynących ze środowiska i z ciała. Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o zakresie wymaganego wsparcia i rodzajach ćwiczeń, jakie dziecko powinno wykonywać, aby odpowiednio stymulować jego rozwój.

Twoje dziecko ma problemy z równowagą?

Nie toleruje metek w ubraniach i obcinania włosów?

Ma trudności ze słuchaniem poleceń i koncentracją uwagi?

Ma chorobę lokomocyjną?

Niechętnie rysuje?

Chce jeść tylko wybrane produkty?

To tylko przykładowe objawy zaburzeń integracji sensorycznej. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu, co negatywnie wpływa na ich rozwój społeczny i emocjonalny.

Drogi Rodzicu, jeśli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka umów się na diagnozę lub wstępną konsultację. Oceny rozwoju sensomotorycznego dziecka dokonuje certyfikowany terapeuta, który określa trudności dziecka i konstruuje program terapii.

Terapia odbywa się w specjalnie przygotowanej sali, z użyciem specjalistycznych sprzętów.

Integracja Sensoryczna (SI)
to skomplikowany proces zachodzący w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, polegający na odbiorze i przetwarzaniu napływających bodźców zmysłowych tak, aby powstała odpowiednia do sytuacji reakcja adaptacyjna. Mózg segreguje, rozpoznaje i interpretuje docierające do niego bodźce dotykowe, przedsionkowe (czucia ruchu), proprioceptywne (czucia głębokiego), wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe, co jest potrzebne do codziennego, celowego działania.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram