1524

W zespole Przedszkolady pracują pełni pasji, wykwalifikowani nauczyciele języka angielskiego. Każda grupa wiekowa ma swojego nauczyciela prowadzącego, odpowiedzialnego za edukację językową dzieci. Nad codzienną pracą i prawidłowością realizowanego programu czuwa metodyk języka angielskiego. Poprzez stałą komunikacje w codziennych czynnościach, spacerach, zabawach i warsztatach lektorzy sprawiają, że dla każdego dziecka język staje się naturalnym sposobem porozumiewania.

1524

W zespole Przedszkolady pracują pełni pasji, wykwalifikowani nauczyciele języka angielskiego. Każda grupa wiekowa ma swojego nauczyciela prowadzącego, odpowiedzialnego za edukację językową dzieci. Nad codzienną pracą i prawidłowością realizowanego programu czuwa metodyk języka angielskiego. Poprzez stałą komunikacje w codziennych czynnościach, spacerach, zabawach i warsztatach lektorzy sprawiają, że dla każdego dziecka język staje się naturalnym sposobem porozumiewania.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram