1288

Celem terapii ręki jest przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Oprócz ćwiczeń kształtujących prawidłowy chwyt, terapia ręki obejmuje także wzmacnianie zdolności skupienia uwagi i koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przekraczanie linii środka ciała.

1288

Celem terapii ręki jest przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Oprócz ćwiczeń kształtujących prawidłowy chwyt, terapia ręki obejmuje także wzmacnianie zdolności skupienia uwagi i koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przekraczanie linii środka ciała.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram