2566

Pedagog specjalny odpowiada za opracowywanie programów indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej, którymi objęte są dzieci wymagające szczególnego wspomagania w wybranych obszarach rozwoju.

2566

Pedagog specjalny odpowiada za opracowywanie programów indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej, którymi objęte są dzieci wymagające szczególnego wspomagania w wybranych obszarach rozwoju.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram