Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, aby Wasze dziecko zostało doskonale przygotowane do edukacji szkolnej zapraszamy do naszej dwujęzycznej zerówki. Opłata za czesne wynosi 980 zł. Nie naliczamy wpisowego.
Prezentujemy przykładowy ramowy plan dnia, z którego m.in. wynika dzienna ilość języka angielskiego ok 2,5h.

RAMOWY PLAN DNIA*
7:00 - 8:30 Zajęcia integracyjne w świetlicy przedszkolnej w obecności lektora językowego**
8:45 - 9:15 Śniadanie***
9:30 - 10:30 Realizacja podstawy programowej - zajęcia prowadzone przez wychowawcę
10:30 - 11:30 Blok języka angielskiego nr I
11:30 – 12:00 Swobodne zabawy zabawy/ odpoczynek
12:00 - 12:30 Zupa ***
12:30 - 13:30 Spacer lub zabawy swobodne w sali w obecności lektora językowego
13:30 – 14:00 II danie obiadowe ***
14:00 - 14:30 Blok języka angielskiego nr II
14:30 - 15:30 Zajęcia dodatkowe/ praca indywidualna z dziećmi
15:30 - 16:00 Podwieczorek ***
16:00 - 17:00 Świetlica przedszkolna, swobodne zabawy integracyjne**
17:00 - 17:30 Podwieczorek ***
*prezentowany plan dnia jest wyłącznie przykładowy – godziny zajęć, posiłków i pozostałych aktywności będą ostatecznie podane we wrześniu 2019.
** podczas bloku świetlicowego dzieci będą pod opieką lektora językowego, min 2 razy w tygodniu
*** każdego dnia minimum przy jednym posiłku dzieciom będzie asystował nauczyciel językowy

Prezentację ze szczegółami organizacyjnymi Klasy 0 w roku przedszkolnym 2019/2020 możecie Państwo otrzymać kontaktując się z Biurem Przedszkolady pod nr telefonu 602 710 200.


Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, aby Wasze dziecko zostało doskonale przygotowane do edukacji szkolnej zapraszamy do naszej dwujęzycznej zerówki. Opłata za czesne wynosi 980 zł. Nie naliczamy wpisowego.
Prezentujemy przykładowy ramowy plan dnia, z którego m.in. wynika dzienna ilość języka angielskiego ok 2,5h.

RAMOWY PLAN DNIA*
7:00 - 8:30 Zajęcia integracyjne w świetlicy przedszkolnej w obecności lektora językowego**
8:45 - 9:15 Śniadanie***
9:30 - 10:30 Realizacja podstawy programowej - zajęcia prowadzone przez wychowawcę
10:30 - 11:30 Blok języka angielskiego nr I
11:30 – 12:00 Swobodne zabawy zabawy/ odpoczynek
12:00 - 12:30 Zupa ***
12:30 - 13:30 Spacer lub zabawy swobodne w sali w obecności lektora językowego
13:30 – 14:00 II danie obiadowe ***
14:00 - 14:30 Blok języka angielskiego nr II
14:30 - 15:30 Zajęcia dodatkowe/ praca indywidualna z dziećmi
15:30 - 16:00 Podwieczorek ***
16:00 - 17:00 Świetlica przedszkolna, swobodne zabawy integracyjne**
17:00 - 17:30 Podwieczorek ***
*prezentowany plan dnia jest wyłącznie przykładowy – godziny zajęć, posiłków i pozostałych aktywności będą ostatecznie podane we wrześniu 2019.
** podczas bloku świetlicowego dzieci będą pod opieką lektora językowego, min 2 razy w tygodniu
*** każdego dnia minimum przy jednym posiłku dzieciom będzie asystował nauczyciel językowy

Prezentację ze szczegółami organizacyjnymi Klasy 0 w roku przedszkolnym 2019/2020 możecie Państwo otrzymać kontaktując się z Biurem Przedszkolady pod nr telefonu 602 710 200.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram