balet-333

Na zajęciach baletowych w Przedszkoladzie dzieci kształcą wrażliwość i rozwijają wyobraźnię. Uczą się poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczą pamięć oraz czerpią satysfakcję z wykonanej pracy. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach przedszkolaki rozwijają potrzebę wyrażania emocji oraz własnej osobowości. Program Szkółki Baletowej w Przedszkoladzie obejmuje: podstawy tańca klasycznego, mini etiudy baletowe, plastykę ruchu, naukę improwizacji, ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę oraz synchronizację ruchu z muzyką.

balet-333

Na zajęciach baletowych w Przedszkoladzie dzieci kształcą wrażliwość i rozwijają wyobraźnię. Uczą się poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczą pamięć oraz czerpią satysfakcję z wykonanej pracy. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach przedszkolaki rozwijają potrzebę wyrażania emocji oraz własnej osobowości. Program Szkółki Baletowej w Przedszkoladzie obejmuje: podstawy tańca klasycznego, mini etiudy baletowe, plastykę ruchu, naukę improwizacji, ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę oraz synchronizację ruchu z muzyką.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram