2592

Prowadzenie zajęć logopedycznych rozpoczyna się od przeprowadzenia badań przesiewowych oraz zdiagnozowania dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy. Dzieci potrzebujące wsparcia logoterapeutycznego biorą udział w zajęciach indywidualnych z logopedą jeden lub dwa razy w tygodniu. Logopeda regularnie informuje rodziców o przebiegu zajęć oraz postępach w pracy terapeutycznej.

LOGORYTMIKA

Mowa jest naszym podstawowym środkiem komunikacji, dlatego tak ważne jest wspieranie jej rozwoju od najmłodszych lat. Zajęcia logorytmiczne oparte są na muzyce i ruchu, zaś akompaniamentem rytmu jest słowo.

2592

Prowadzenie zajęć logopedycznych rozpoczyna się od przeprowadzenia badań przesiewowych oraz zdiagnozowania dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy. Dzieci potrzebujące wsparcia logoterapeutycznego biorą udział w zajęciach indywidualnych z logopedą jeden lub dwa razy w tygodniu. Logopeda regularnie informuje rodziców o przebiegu zajęć oraz postępach w pracy terapeutycznej.

LOGORYTMIKA

Mowa jest naszym podstawowym środkiem komunikacji, dlatego tak ważne jest wspieranie jej rozwoju od najmłodszych lat. Zajęcia logorytmiczne oparte są na muzyce i ruchu, zaś akompaniamentem rytmu jest słowo.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram