2592

Wszystkie dzieci w Przedszkoladzie objęte są opieką logopedyczną. Przedszkolny logopeda dba o prawidłowy rozwój mowy dzieci prowadząc grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne. Dzieci, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby wpierania rozwoju mowy, za zgodą rodziców uczestniczą w dodatkowej terapii logopedycznej.

2592

Wszystkie dzieci w Przedszkoladzie objęte są opieką logopedyczną. Przedszkolny logopeda dba o prawidłowy rozwój mowy dzieci prowadząc grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne. Dzieci, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby wpierania rozwoju mowy, za zgodą rodziców uczestniczą w dodatkowej terapii logopedycznej.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram