2067

Zajęcia te dedykowane są dla dzieci, doświadczających trudności w sferze emocjonalno-społecznej. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do kształtowania kompetencji niezbędnych do wyrażania siebie oraz budowania i podtrzymywania relacji, dzięki którym dziecko może realizować swoje potrzeby i czuć się pełnowartościowym członkiem większej społeczności. Zajęcia TUS są pewnego rodzaju poligonem doświadczeń, które mają odpowiednio stymulować rozwój dziecka, by z czasem samodzielnie pokonywało trudności w relacjach i rozwijało swój potencjał. Z zajęć tych chętnie korzystają dzieci z Zespołem Aspergera oraz wszyscy, którzy potrzebują tego typu wsparcia.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. W zależności od potrzeb dziecka, mają charakter zabawy z psychologiem lub w kilkuosobowej – specjalnie dobranej grupie, którą tworzą koledzy i koleżanki dziecka.

2067

Zajęcia te dedykowane są dla dzieci, doświadczających trudności w sferze emocjonalno-społecznej. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do kształtowania kompetencji niezbędnych do wyrażania siebie oraz budowania i podtrzymywania relacji, dzięki którym dziecko może realizować swoje potrzeby i czuć się pełnowartościowym członkiem większej społeczności. Zajęcia TUS są pewnego rodzaju poligonem doświadczeń, które mają odpowiednio stymulować rozwój dziecka, by z czasem samodzielnie pokonywało trudności w relacjach i rozwijało swój potencjał. Z zajęć tych chętnie korzystają dzieci z Zespołem Aspergera oraz wszyscy, którzy potrzebują tego typu wsparcia.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. W zależności od potrzeb dziecka, mają charakter zabawy z psychologiem lub w kilkuosobowej – specjalnie dobranej grupie, którą tworzą koledzy i koleżanki dziecka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram