2067

Przedszkolny psycholog każdego dnia pracuje z dziećmi, współpracuje z rodzicami oraz gronem pedagogicznym Przedszkolady. Wspiera nauczycieli w bieżących procesach wychowawczych, uczy sposobów komunikowania się z dziećmi, dzieci natomiast wspomaga w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym. Pani psycholog prowadzi cykliczne konsultacje dla rodziców naszych przedszkolaków, a także pełni bardzo ważną rolę w procesie adaptacji dzieci.

2067

Przedszkolny psycholog każdego dnia pracuje z dziećmi, współpracuje z rodzicami oraz gronem pedagogicznym Przedszkolady. Wspiera nauczycieli w bieżących procesach wychowawczych, uczy sposobów komunikowania się z dziećmi, dzieci natomiast wspomaga w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym. Pani psycholog prowadzi cykliczne konsultacje dla rodziców naszych przedszkolaków, a także pełni bardzo ważną rolę w procesie adaptacji dzieci.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram