2981

Przedszkolada jest przedszkolem otwartym na dialog i efektywną współpracę. Rozmawiamy z rodzicami naszych przedszkolaków, zawsze uwzględniamy ich oczekiwania i indywidulane potrzeby dzieci. Nasi rodzice współdecydują o kierunkach pracy przedszkola, wspólnie szukamy rozwiązań, które zgodnie z bieżącymi potrzebami modyfikujemy i stale poszerzamy. Jako doświadczona i nowoczesna placówka, organizujemy szeroki wachlarz form współpracy z Rodzicami: jak cykliczne i indywidualne spotkania, stały kontakt telefoniczny i e-mailowy, interaktywna strona dostępna wyłącznie dla Rodziców naszych przedszkolaków. Przedszkolada realizuje politykę tzw. "otwartych drzwi", zarówno wobec Rodziców, pracowników przedszkola, jak i wszystkich osób współpracujących z przedszkolem. Dlatego też spośród innych przedszkoli Przeszkolada wyróżnia się wyjątkową atmosferą i opinią placówki, w której każda sprawa jest ważna i możliwa do załatwienia.

W naszej codziennej pracy niezwykle ważne jest indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i oczekiwań rodziców. Od pierwszych dni pobytu w Przeszkoladzie nad adaptacją każdego przedszkolaka czuwa nauczyciel oraz przedszkolny psycholog. Program Przedszkolady uwzględnia indywidualne różnice rozwojowe dzieci, a nauczyciele posiadają pełną wiedzę, na jakim etapie rozwoju znajduje się każdy przedszkolak. W codziennej pracy nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój każdego dziecka.

2981

Przedszkolada jest przedszkolem otwartym na dialog i efektywną współpracę. Rozmawiamy z rodzicami naszych przedszkolaków, zawsze uwzględniamy ich oczekiwania i indywidulane potrzeby dzieci. Nasi rodzice współdecydują o kierunkach pracy przedszkola, wspólnie szukamy rozwiązań, które zgodnie z bieżącymi potrzebami modyfikujemy i stale poszerzamy. Jako doświadczona i nowoczesna placówka, organizujemy szeroki wachlarz form współpracy z Rodzicami: jak cykliczne i indywidualne spotkania, stały kontakt telefoniczny i e-mailowy, interaktywna strona dostępna wyłącznie dla Rodziców naszych przedszkolaków. Przedszkolada realizuje politykę tzw. "otwartych drzwi", zarówno wobec Rodziców, pracowników przedszkola, jak i wszystkich osób współpracujących z przedszkolem. Dlatego też spośród innych przedszkoli Przeszkolada wyróżnia się wyjątkową atmosferą i opinią placówki, w której każda sprawa jest ważna i możliwa do załatwienia.

W naszej codziennej pracy niezwykle ważne jest indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i oczekiwań rodziców. Od pierwszych dni pobytu w Przeszkoladzie nad adaptacją każdego przedszkolaka czuwa nauczyciel oraz przedszkolny psycholog. Program Przedszkolady uwzględnia indywidualne różnice rozwojowe dzieci, a nauczyciele posiadają pełną wiedzę, na jakim etapie rozwoju znajduje się każdy przedszkolak. W codziennej pracy nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój każdego dziecka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram