2002-w-swiecie-tworczego-myslenia

Podczas Warsztatów Twórczego Myślenia, prowadzonych przez naszego psychologa, dzieci uczą się podstawowych praw rządzących światem emocji, a dzięki ćwiczeniom w grupie rówieśników wzmacniają poczucie swojej wartości, śmiałość, otwartość i nabywają umiejętności społecznych. Na zajęciach z psychologiem dzieci rozwijają także koncentrację i spostrzegawczość wzrokową i słuchową oraz pamięć krótko-i długotrwałą.

2002-w-swiecie-tworczego-myslenia

Podczas Warsztatów Twórczego Myślenia, prowadzonych przez naszego psychologa, dzieci uczą się podstawowych praw rządzących światem emocji, a dzięki ćwiczeniom w grupie rówieśników wzmacniają poczucie swojej wartości, śmiałość, otwartość i nabywają umiejętności społecznych. Na zajęciach z psychologiem dzieci rozwijają także koncentrację i spostrzegawczość wzrokową i słuchową oraz pamięć krótko-i długotrwałą.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram