99_banner1_680x180
Zajęcia
Wszystkim naszym przedszkolakom zapewniamy wszechstronny rozwój poprzez możliwość uczestnictwa w ciekawych i twórczych zajęciach. Należą do nich:
• Codzienne lekcje języka angielskiego w każdej grupie wiekowej,
• Codzienne zajęcia dydaktyczne,
• Zajęcia matematyczne,
• Warsztaty plastyczne i teatralne (także w języku angielskim),
• Zajęcia umuzykalniające (rytmika, taniec, balet, śpiew, muzykoterapia),
• Zajęcia sportowe (korektywa, zajęcia sportowe, przyrodnicze, ekologiczne, kulinarne),
• Warsztaty psychologiczne (zajęcia z psychologiem, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, warsztaty kształtujące umiejętności społeczne).[acc title="Język angielski – All the time"] Program języka angielskiego w Przedszkoladzie został przygotowany przez metodyka języka angielskiego. Program jest rozszerzany w oparciu o najnowsze metody nauczania dla dzieci i jest realizowany przez pracujących w Przedszkoladzie lektorów. Na zajęciach językowych wykorzystywanych jest wiele materiałów dydaktycznych, jak flash cards, płyty CD, plakaty, plansze obrazkowe, wycinanki, rekwizyty, maskotki – pacynki, klocki i piłki.W Przedszkoladzie realizowana jest metoda immersji zwaną naturalną. Polega ona na komunikowaniu się lektorów z dziećmi w języku angielskim podczas wszystkich zajęć, zabaw, posiłków.Skuteczność tej metody rodzice naszych przedszkolaków mogą ocenić na regularnych lekcjach otwartych, przedstawieniach organizowanych w przedszkolu, a także naszych występach konkursowych. [/acc][acc title="„Od literki do wierszyka” - Metoda Dobrego Startu"] Bazując na metodzie Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz już u najmłodszych - 2 letnich dzieci rozwijamy umiejętności motoryczne, słuchowe i wzrokowe. Wspomagamy ich rozwój poprzez wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, liter i znaków matematycznych, kształtowanie świadomości schematu ciała i przestrzeni. [/acc][acc title="„Mówię, czytam, piszę” - glottodydaktyka"] Edukacja językowa dzieci w Przedszkoladzie odbywa się w oparciu o metodę glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego. Używając tej metody przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania, uczymy właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtujemy świadomość ortograficzną. Na naszych zajęciach towarzyszą dzieciom klocki LOGO, 44 literowy alfabet składający się z liter podstawowych i nie podstawowych. Techniką ślizgania się po literach (głoskach), dzieci uczą się głosek łatwych i trudnych. Dodatkowo w nauce pomaga dywanik glottodydaktyczny i słownik ortograficzno-ortofoniczny. [/acc][acc title="„Liczę coraz lepiej” - dziecięca matematyka"] Zajęcia „Liczę coraz lepiej” mają na celu przygotowanie dzieci starszych na pójście do szkoły. Utrwalają orientację przestrzenną, rytmy, mierzenie długości, liczenie, proste działania matematyczne, poznanie figur geometrycznych. Program warsztatów matematycznych realizowany jest w oparciu o publikację „Dziecięca Matematyka” prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej. [/acc][acc title="„Wybryki w krainie plastyki” - zajęcia plastyczne"] Na zajęciach plastycznych dzieci wykonują różnorodne prace plastyczne tematycznie związane z programem edukacyjnym Przedszkolady. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na piękno kształtów oraz kolorów. Na zajęciach przygotowywane są rekwizyty, kukiełki, elementy strojów oraz dekoracje ozdabiające nasze okolicznościowe przedstawienia. Nasze przedszkolaki mogą pochwalić się uczestnictwem w wielu konkursach lokalnych i ogólnopolskich. [/acc]

[acc title="Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy"] Celem zajęć gimnastycznych jest poprawa sprawności i wydolności fizycznej dzieci oraz korygowanie postawy ciała. Zajęcia wpływają na podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i koordynacji ruchowej. [/acc]

[acc title="Warsztaty „Podróże Po Smakach” "] Celem tych smacznych warsztatów jest poznawanie różnorodnych potraw, warzyw i owoców oraz budowanie otwartości na kuchnie innych narodowości. Na warsztatach dzieci samodzielnie przygotowują proste dania, a także dowiadują się np. z czego robi się mąkę oraz jak powstaje serek. „Podróże po smakach” są dobrą okazją do poznania tradycyjnych zwyczajów polskich związanych z przygotowywaniem potraw świątecznych i okazjonalnych. [/acc]

[acc title="„Zosia Samosia” czyli jak stać się dzielnym malcem"] Podczas tych warsztatów najmłodsze dzieci uczą się samodzielności w wykonywaniu czynności takich jak: jedzenie, wkładanie ubranek, kapciuszków i bucików. Nauka w grupie jest dla dzieci wspaniałą zabawą. [/acc]

[acc title="„Dobre Maniery” czyli savoir-vivre dla dzieci"] Savoir- vivre to zajęcia podczas których dzieci poznają dobre obyczaje i zasady poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Tu uczymy także obcowania z innymi i szacunku do otaczającego nas świata. Zasady poznane podczas zajęć utrwalamy podczas posiłków, spacerów i wycieczek. [/acc]

[acc title="Metoda Ruchu Rozwijającego"] Bazując na metodzie Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne nauczyciele wykorzystują system ćwiczeń i zabaw, aby rozwijać u dzieci świadomość własnego ciała i otaczającej ich przestrzeni. Trenerzy pokazują dzieciom, jak mogą doskonalić swoją sprawność ruchową, dzielić przestrzeń z innymi dziećmi oraz nawiązywać z nimi kontakt za pomocą ruchu i dotyku. [/acc]

99_banner1_680x180
Zajęcia
Wszystkim naszym przedszkolakom zapewniamy wszechstronny rozwój poprzez możliwość uczestnictwa w ciekawych i twórczych zajęciach. Należą do nich:
• Codzienne lekcje języka angielskiego w każdej grupie wiekowej,
• Codzienne zajęcia dydaktyczne,
• Zajęcia matematyczne,
• Warsztaty plastyczne i teatralne (także w języku angielskim),
• Zajęcia umuzykalniające (rytmika, taniec, balet, śpiew, muzykoterapia),
• Zajęcia sportowe (korektywa, zajęcia sportowe, przyrodnicze, ekologiczne, kulinarne),
• Warsztaty psychologiczne (zajęcia z psychologiem, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, warsztaty kształtujące umiejętności społeczne).[acc title="Język angielski – All the time"] Program języka angielskiego w Przedszkoladzie został przygotowany przez metodyka języka angielskiego. Program jest rozszerzany w oparciu o najnowsze metody nauczania dla dzieci i jest realizowany przez pracujących w Przedszkoladzie lektorów. Na zajęciach językowych wykorzystywanych jest wiele materiałów dydaktycznych, jak flash cards, płyty CD, plakaty, plansze obrazkowe, wycinanki, rekwizyty, maskotki – pacynki, klocki i piłki.W Przedszkoladzie realizowana jest metoda immersji zwaną naturalną. Polega ona na komunikowaniu się lektorów z dziećmi w języku angielskim podczas wszystkich zajęć, zabaw, posiłków.Skuteczność tej metody rodzice naszych przedszkolaków mogą ocenić na regularnych lekcjach otwartych, przedstawieniach organizowanych w przedszkolu, a także naszych występach konkursowych. [/acc][acc title="„Od literki do wierszyka” - Metoda Dobrego Startu"] Bazując na metodzie Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz już u najmłodszych - 2 letnich dzieci rozwijamy umiejętności motoryczne, słuchowe i wzrokowe. Wspomagamy ich rozwój poprzez wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, liter i znaków matematycznych, kształtowanie świadomości schematu ciała i przestrzeni. [/acc][acc title="„Mówię, czytam, piszę” - glottodydaktyka"] Edukacja językowa dzieci w Przedszkoladzie odbywa się w oparciu o metodę glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego. Używając tej metody przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania, uczymy właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtujemy świadomość ortograficzną. Na naszych zajęciach towarzyszą dzieciom klocki LOGO, 44 literowy alfabet składający się z liter podstawowych i nie podstawowych. Techniką ślizgania się po literach (głoskach), dzieci uczą się głosek łatwych i trudnych. Dodatkowo w nauce pomaga dywanik glottodydaktyczny i słownik ortograficzno-ortofoniczny. [/acc][acc title="„Liczę coraz lepiej” - dziecięca matematyka"] Zajęcia „Liczę coraz lepiej” mają na celu przygotowanie dzieci starszych na pójście do szkoły. Utrwalają orientację przestrzenną, rytmy, mierzenie długości, liczenie, proste działania matematyczne, poznanie figur geometrycznych. Program warsztatów matematycznych realizowany jest w oparciu o publikację „Dziecięca Matematyka” prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej. [/acc][acc title="„Wybryki w krainie plastyki” - zajęcia plastyczne"] Na zajęciach plastycznych dzieci wykonują różnorodne prace plastyczne tematycznie związane z programem edukacyjnym Przedszkolady. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na piękno kształtów oraz kolorów. Na zajęciach przygotowywane są rekwizyty, kukiełki, elementy strojów oraz dekoracje ozdabiające nasze okolicznościowe przedstawienia. Nasze przedszkolaki mogą pochwalić się uczestnictwem w wielu konkursach lokalnych i ogólnopolskich. [/acc]

[acc title="Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy"] Celem zajęć gimnastycznych jest poprawa sprawności i wydolności fizycznej dzieci oraz korygowanie postawy ciała. Zajęcia wpływają na podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i koordynacji ruchowej. [/acc]

[acc title="Warsztaty „Podróże Po Smakach” "] Celem tych smacznych warsztatów jest poznawanie różnorodnych potraw, warzyw i owoców oraz budowanie otwartości na kuchnie innych narodowości. Na warsztatach dzieci samodzielnie przygotowują proste dania, a także dowiadują się np. z czego robi się mąkę oraz jak powstaje serek. „Podróże po smakach” są dobrą okazją do poznania tradycyjnych zwyczajów polskich związanych z przygotowywaniem potraw świątecznych i okazjonalnych. [/acc]

[acc title="„Zosia Samosia” czyli jak stać się dzielnym malcem"] Podczas tych warsztatów najmłodsze dzieci uczą się samodzielności w wykonywaniu czynności takich jak: jedzenie, wkładanie ubranek, kapciuszków i bucików. Nauka w grupie jest dla dzieci wspaniałą zabawą. [/acc]

[acc title="„Dobre Maniery” czyli savoir-vivre dla dzieci"] Savoir- vivre to zajęcia podczas których dzieci poznają dobre obyczaje i zasady poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Tu uczymy także obcowania z innymi i szacunku do otaczającego nas świata. Zasady poznane podczas zajęć utrwalamy podczas posiłków, spacerów i wycieczek. [/acc]

[acc title="Metoda Ruchu Rozwijającego"] Bazując na metodzie Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne nauczyciele wykorzystują system ćwiczeń i zabaw, aby rozwijać u dzieci świadomość własnego ciała i otaczającej ich przestrzeni. Trenerzy pokazują dzieciom, jak mogą doskonalić swoją sprawność ruchową, dzielić przestrzeń z innymi dziećmi oraz nawiązywać z nimi kontakt za pomocą ruchu i dotyku. [/acc]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram