99_banner1_680x180
Zajęcia
Wszystkim naszym przedszkolakom zapewniamy wszechstronny rozwój poprzez możliwość uczestnictwa w ciekawych i twórczych zajęciach. Należą do nich:
• Codzienne lekcje języka angielskiego w każdej grupie wiekowej,
• Codzienne zajęcia dydaktyczne,
• Zajęcia matematyczne,
• Warsztaty plastyczne i teatralne (także w języku angielskim),
• Zajęcia umuzykalniające (rytmika, taniec, balet, śpiew, muzykoterapia),
• Zajęcia sportowe (korektywa, zajęcia sportowe, przyrodnicze, ekologiczne, kulinarne),
• Warsztaty psychologiczne (zajęcia z psychologiem, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, warsztaty kształtujące umiejętności społeczne).

99_banner1_680x180
Zajęcia
Wszystkim naszym przedszkolakom zapewniamy wszechstronny rozwój poprzez możliwość uczestnictwa w ciekawych i twórczych zajęciach. Należą do nich:
• Codzienne lekcje języka angielskiego w każdej grupie wiekowej,
• Codzienne zajęcia dydaktyczne,
• Zajęcia matematyczne,
• Warsztaty plastyczne i teatralne (także w języku angielskim),
• Zajęcia umuzykalniające (rytmika, taniec, balet, śpiew, muzykoterapia),
• Zajęcia sportowe (korektywa, zajęcia sportowe, przyrodnicze, ekologiczne, kulinarne),
• Warsztaty psychologiczne (zajęcia z psychologiem, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, warsztaty kształtujące umiejętności społeczne).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram