2096-przygotowujemy-dzieci-do

Edukacja językowa dzieci w Przedszkoladzie odbywa się m.in. w oparciu o czytanie globalne i metodę glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego. Używając zróżnicowanych metod przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania, uczymy właściwej techniki czytania ze zrozumieniem, a także kształtujemy świadomość ortograficzną.
Na naszych zajęciach towarzyszą dzieciom klocki LOGO, 44 literowy alfabet składający się z liter podstawowych i nie podstawowych oraz inne pomoce. Techniką ślizgania się po literach (głoskach), dzieci uczą się głosek łatwych i trudnych. Dodatkowo w nauce pomaga dywanik glottodydaktyczny i słownik ortograficzno-ortofoniczny.

2096-przygotowujemy-dzieci-do

Edukacja językowa dzieci w Przedszkoladzie odbywa się m.in. w oparciu o czytanie globalne i metodę glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego. Używając zróżnicowanych metod przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania, uczymy właściwej techniki czytania ze zrozumieniem, a także kształtujemy świadomość ortograficzną.
Na naszych zajęciach towarzyszą dzieciom klocki LOGO, 44 literowy alfabet składający się z liter podstawowych i nie podstawowych oraz inne pomoce. Techniką ślizgania się po literach (głoskach), dzieci uczą się głosek łatwych i trudnych. Dodatkowo w nauce pomaga dywanik glottodydaktyczny i słownik ortograficzno-ortofoniczny.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram