1490

W zespole Przedszkolady pracują pełni pasji, wykwalifikowani lektorzy języka angielskiego i hiszpańskiego. W każdej grupie wiekowej codziennie realizowane są zajęcia z języka angielskiego. Lektorzy komunikacją się z dziećmi również w codziennych czynnościach, spacerach, zabawach i warsztatach tematycznych. Podczas lekcji otwartych rodzice mogą zobaczyć i ocenić jakość naszych zajęć oraz porozmawiać z lektorem o postępach edukacyjnych dziecka w zakresie danego języka.

1490

W zespole Przedszkolady pracują pełni pasji, wykwalifikowani lektorzy języka angielskiego i hiszpańskiego. W każdej grupie wiekowej codziennie realizowane są zajęcia z języka angielskiego. Lektorzy komunikacją się z dziećmi również w codziennych czynnościach, spacerach, zabawach i warsztatach tematycznych. Podczas lekcji otwartych rodzice mogą zobaczyć i ocenić jakość naszych zajęć oraz porozmawiać z lektorem o postępach edukacyjnych dziecka w zakresie danego języka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram