2274-zajecia-wzbogacamy-o-tworcze-projekty-jezykowe

W Przedszkoladzie odbywają się pełne ekspresji zajęcia z języka hiszpańskiego. Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, uczą się hiszpańskich słów i zwrotów w zupełnie naturalny sposób. Zajęcia z hiszpańskiego odbywają się w oddzielnych grupach - zależnie od poziomu zaawansowania dzieci. Dzięki temu efekty nauki tego języka są bardziej efektywne. W każdym miesiącu Rodzice otrzymują materiały do dodatkowego wspierania nauki realizowanej w przedszkolu.

W nadchodzącym roku rozpoczynamy projekt nagrywania płyty muzycznej, z której będą korzystały inne przedszkola uczące dzieci hiszpańskiego. Już się cieszymy na to nowe wyzwanie:-)

2274-zajecia-wzbogacamy-o-tworcze-projekty-jezykowe

W Przedszkoladzie odbywają się pełne ekspresji zajęcia z języka hiszpańskiego. Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, uczą się hiszpańskich słów i zwrotów w zupełnie naturalny sposób. Zajęcia z hiszpańskiego odbywają się w oddzielnych grupach - zależnie od poziomu zaawansowania dzieci. Dzięki temu efekty nauki tego języka są bardziej efektywne. W każdym miesiącu Rodzice otrzymują materiały do dodatkowego wspierania nauki realizowanej w przedszkolu.

W nadchodzącym roku rozpoczynamy projekt nagrywania płyty muzycznej, z której będą korzystały inne przedszkola uczące dzieci hiszpańskiego. Już się cieszymy na to nowe wyzwanie:-)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram